Privacy beleid - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Inleiding

Cookies

Bij het bezoek aan onze site worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de vorm van cookies.

Persoonlijke gegevens

Het omgaan met persoonsgegevens binnen het Luchtmacht Mannenkoor is vastgelegd in besluit B-07: Privacy Regeling.(op verzoek kan het ter beschikking worden gesteld).

Voor het gebruik op deze website van persoonsgegevens is hieronder een verkorte versie weergegeven:
Wij bewaren en gebruiken uitsluitend individuele (persoons)gegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken individuele (persoons)gegevens alleen waarvoor deze aan ons zijn versterkt en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze secretaris (secretaris@lmkweb.nl) of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.

Wij verstrekken nooit individuele (persoons)gegevens aan derden, en zeker niet t.b.v. commerciële doeleinden.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

U heeft het recht op:
  1. inzage van de gegevens die worden opgeslagen
  2. wijziging van de persoonlijke gegevens
  3. op verwijderen van persoonlijke gegevens
  4. kennis op welke wijze de gegevens worden gebruikt

Om deze rechten te kunnen uitoefenen dient men zich te wenden tot de secretaris (secretaris@lmkweb.nl)
© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 02-januari-2024
Terug naar de inhoud