Privacy beleid - Luchtmacht Mannenkoor

Molenweg 41  
3738DD  Maartensdijk
Tel: 0346-212409  
Ga naar de inhoud

Privacy beleid

Inleiding

Cookies

Bij het bezoek aan onze site worden geen persoonlijke gegevens opgeslagen in de vorm van cookies.

Voor het onthouden van persoonlijke instellingen van pagina′s, zoals b.v. lettergrootte, wordt een cookie gebruikt.
De levensduur is ingesteld op 30 dagen.

Verder worden bij het plaatsen van een bestelling de bestelde artikelen tijdelijk opgeslagen in een cookie die na afloop wordt gewist, hierin staan geen persoonlijke gegevens.

Persoonlijke gegevens

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend individuele (persoons)gegevens die rechtstreeks aan ons worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Wij gebruiken individuele (persoons)gegevens alleen waarvoor deze aan ons zijn versterkt en voor zover daarvoor ook toestemming is verleend. Deze toestemming is te allen tijde weer in te trekken via onze site of door dit op een andere wijze aan ons mee te delen.

Wij verstrekken nooit individuele (persoons)gegevens aan derden, en zeker niet t.b.v. commerciële doeleinden.

Als u wenst te reageren op ons privacybeleid of als u vindt dat onze site of ons handelen hiermee niet in overeenstemming is, vragen wij u contact met ons op te nemen.

In het geval dat wij uw informatie willen gaan gebruiken voor doeleinden, die (nog) niet zijn voorzien in dit privacybeleid, zullen wij dit vooraf meedelen, zodat u uw toestemming hieraan kunt onthouden.

Op verzoek verlenen wij u toegang tot alle informatie die wij van u bewaren en bieden wij u de mogelijkheid om eventuele onjuiste gegevens te corrigeren. Hiervoor kunt u contact met ons opnemen.

U kunt reageren door een e-mail te versturen naar de webmaster: webmeester@lmkweb.nl
© Copyright 2006 - 2018 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 01-01-2018
Terug naar de inhoud