Opzeggen - Luchtmacht Mannenkoor

Molenweg 41  
3738DD  Maartensdijk
Tel: 0346-212409  
Ga naar de inhoud

Opzeggen


Op 1 december 2011 is een nieuwe bepaling voor verenigingen in werking getreden (artikel 2:35 lid 6 BW), die als volgt luidt:
De vereniging draagt er zorg voor dat leden de voor opzegging van het lidmaatschap noodzakelijke informatie eenvoudig kunnen raadplegen. De informatie wordt in ieder geval opvallend vermeld op de hoofdpagina van de website en op bladzijde 1, 2 of 3 van het ledenblad, indien een vereniging gebruik maakt van deze communicatiemiddelen.

In Artikel 5, lid 8 van onze Statuten is het volgende geregeld:
Opzegging van het lidmaatschap door het lid dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van één maand.
Het lidmaatschap kan met onmiddellijke ingang beëindigd worden als van het lid naar het oordeel van het bestuur redelijkerwijs niet kan worden gevergd het lidmaatschap te laten voortduren.


© Copyright 2006 - 2019 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 03-januari-2019
Terug naar de inhoud