Erelid Gijs Commu - Luchtmacht Mannenkoor

Ierse zee 3
3825WH Amersfoort
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Erelid Gijs Commu

Tijdens een Buitengewone Algemene LedenVergadering op 15 december 2010, die gehouden werd om de Begroting voor 2011 vast te stellen, werd onze secretaris onder valse voorwendsels naar buiten gelokt.

Buiten zijn aanwezigheid werd het voorstel behandeld om Gijs Commu voor al zijn werkzaamheden voor het koor, conform Artikel 5, lid 4 van de Statuten te benoemen tot erelid. Het voorstel werd unaniem aangenomen.

Toen Gijs Commu op de hoogte werd gebracht van zijn benoeming bleek hij zeer geroerd door deze benoeming.
Op 2 februari 2011 werd de oorkonde, behorend bij het erelidmaatschap, uitgereikt aan Gijs Commu.

----->
Fotograaf: Ton van Doorn
2 februari 2011

Terug naar vorige pagina
© Copyright 2006 - 2020 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 08-januari 2020
Terug naar de inhoud