Beschermheer - Luchtmacht Mannenkoor

Schimmelpenninck 46
3871 SC Hoevelaken
Tel: +31 6 2502 5916
Ga naar de inhoud

Beschermheer


In het najaar van 2005 is de voormalige Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten Luitenant-generaal D. Starink benaderd om beschermheer van ons koor te worden. Hij heeft het verzoek volgaarne aangenomen.
Luitenant-generaal Starink begon zijn militaire loopbaan aan de Koninklijke Militaire Academie in Breda. Tijdens zijn loopbaan werkte hij onder andere bij de Permanente Vertegenwoordiging van het Koninkrijk der Nederlanden bij de Noord-Atlantische Raad. In 1987 keerde hij terug naar Nederland als Hoofd Sectie Beleid en Plannen bij de Directie Materieel KLu. Daarnaast was hij onder meer Directeur Materieel KLu en Directeur Plannen en Internationale Materieelbetrekkingen op het ministerie.
Toen luitenant-generaal Starink op 10 juni 2004 zijn laatste functie aanvaardde, werd hij de 14e en tevens laatste Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Op 11 maart 1953, veertig jaar na het ontstaan van de Nederlandse militaire luchtvaart, ondertekende H.M. Koningin Juliana het Koninklijk Besluit waarin de luchtmacht het predikaat ′Koninklijke′ werd toegekend. Voortaan stond de Koninklijke Luchtmacht als een gelijkwaardig en zelfstandig krijgsmachtdeel naast de Koninklijke Landmacht en de Koninklijke Marine. De hoogste militair bij de Koninklijke Luchtmacht was toentertijd de Chef Luchtmachtstaf. Luitenant-generaal I.A. Aler was de eerste Chef Luchtmachtstaf bij de Koninklijke Luchtmacht. Vanaf 10 november 1954 kreeg de Chef Luchtmachtstaf tevens de titel Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Hiermee werd luitenant-generaal A. Baretta de eerste Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten. Vanaf het midden van de jaren negentig heet de functie alleen nog maar Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten.
Luitenant-generaal D. (Dirk) Starink, tot 6 september 2005 Bevelhebber der Luchtstrijdkrachten, nam donderdag 8 september 2005 afscheid van de Koninklijke Luchtmacht. Het afscheid vond, in het bijzijn van minister van Defensie Henk Kamp en staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap, vanaf 14.30 uur plaats op de bakermat van de militaire luchtvaart in Nederland, de vliegbasis Soesterberg. Het afscheid werd afgesloten met een gronddefilé en een zogenoemde ′fly-past′ met alle typen luchtmachtvliegtuigen. Aan de fly-past namen een C-130, een F-60, een KDC-10, 14 F-16′s, 4 PC-7′s, 14 helikopters (Cougar, Chinook, Alouette, Apache) en de KLu Historische Vlucht deel.
In oktober 2013 promoveerde luitenant-generaal bd. Starink aan de Universiteit van Amsterdam met het proefschrift De jonge jaren van de luchtmacht, over het luchtwapen in het Nederlandse leger tussen de Eerste en Tweede Wereldoorlog.
Conclusie: Aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog was het luchtwapen, ondanks vier jaar hard werken, niet in staat tot een goede luchtverdediging. Dat vond zijn oorzaak niet alleen in het door de politiek en de legerleiding gevoerde beleid, maar ook in verschillen van inzicht onder deskundige militairen van het luchtwapen zelf.

Terug naar vorige pagina

© Copyright 2006 - 2024 Het Luchtmacht Mannenkoor                              Bijgewerkt: 02-januari-2024
Terug naar de inhoud